نصب سوله

معمولا در نصب سوله ، اتصال اغلب قسمتهای یک سوله بوسیله پیچ و مهره و درمواردی نیز از طریق جوش انجام میگیرد.

بدلیل اینکه تمامی قطعات سوله در کارخانه ساخت ساخته می­شوند و بیشتر اتصالات از نوع فلنجی بود معمولا عملیات نصب سوله در چند روز خاتمه می­یابد و این امر باعث صرفه جویی فراوان در وقت و هزینه تمام شده می‌گردد.

برای مشاهده اجزای تشکیل دهنده سوله به مطلب “اجزای سوله اسکلت فلزی” مراجعه کنید.

مرحله اول

تمامی ستون‌ها باید قبل از نصب رفترهای سقف و بناکردن قاب ثانویه در ابتدا نصب شوند.

نقشه پیچ مهارها و همچنین نقشه‌های مختلف برای شرایط ویژه را چک کنید.
ستون‌ها را در محل تنظیم و مهره پیچ‌ها را محکم ببندید.
لاپه‌های جانبی را اضافه و مهاربندی موقت را انجام دهید.
برنامه برای نصب یک دهانه مهاربندی شده را ابتدا داشته باشید.

معمولا این اولین دهانه از هر طرف سازه سوله است.

روش turn of nut را معمولا برای بستن پیچ‌های مهارهای ستون استفاده می‌کنند.

این مسئولیت نصاب است که مهاربندهای موقت را تا کامل شدن سازه پایدار سازد.

 

جزئیات قاب صلب سوله

تمامی اتصالات در محل پیچی است.
به نقشه‌های نصب جهت دستیابی به تعداد و ابعاد پیچ‌ها مراجعه کنید.
تمامی پیچ‌ها پر مقاومت هستند.
تمامی پیچ‌ها با روش Turn of nut نصب می‌شوند.
تمامی اتصالات پیچی قاب را در هنگام مونتاژ نصب و محکم کنید.
وصل نمودن مهارهای بال در روی زمین
نقشه قاب ها را برای محل مهار جانبی بال‌ها بررسی کنید. مهارهای جانبی بال رابه قطعات رفتر سقف بر روی زمین به یک سمت آن وصل کنید.

مهارهای بال را به سمت مخالف در هنگامی که قطعه به صورت قائم در آمد وصل نمایید.

صرف نظر از روش مورد استفاده، اطمینان حاصل نمایید که تجهیزات برپاسازی اسکلت و قطعات مونتاژ رفتر سقف با توجه به ابعادش در سایت به صورت مناسب و کافی موجود باشد.

نصب سوله

مرحله دوم

تیر رفتر را در محل قرار دهید.
تیر رفتر را در محل نگه دارید تا پیچ‌ها به ستون بسته شده و مهارهای موقت برای نگه‌داری قاب مونتاژ شده در محل قرار گیرد.
مونتاژ تیر رفتر در روی زمین
قبل از اینکه پیچ‌ها را سفت ببندید، مطمئن شوید که رفتر به صورت مستقیم و تراز شده باشد.
پیچ برای دستگیره‌ها و مهار بال‌ها را تا حد امکان در روی زمین انجام دهید که موجب کاهش زمان نصب می‌شود و نسبت به بستن تیر در ارتفاع راحت است.

مرحله سوم

دومین رفتر را نصب کنید
تیر رفتر را در محل نگه دارید تا این مقطع به ستون پیچ شده و پرلین‌های پیک و استرات‌های لبه بام در محل پیچ شوند.
اگر تیر رفتر سقف شامل بیشتر از ۲ قطعه باشد، پرلین‌های اضافی باید نصب شوند.

زمانیکه رفترهای سقف در محل خود هستند بنابراین دو پرلین یا لاپه در بین رفترهای سقف قرار میگیرند.

نصب سوله

مرحله چهارم

تمامی لاپه‌ها و پرلین‌های باقی مانده را در محل با پیچ در دهانه مهاربندی شده محکم کنید.
مهار قاب‌ها و مهار تیرهای رفتر را نصب کنید.
شاغول و گونیا کردن قاب های مهاربندی شده
به مرحله ۵ جهت آشنایی با شاغول کردن و گونیا کردن مراجعه کنید. تا تکمیل نهایی گامهای ۳ و ۴ هیچ مورد دیگری نصب نمی‌شود.

نصب سوله

مرحله پنجم

به محض اینکه تمامی پرلین‌ها و استرات‌های لبه بام در دهانه مهاربندی شده نصب شده است، باید شاغول و گونیا کردن دقیق برای اطمینان از تراز و هم محور بودن دهانه‌های بعدی صورت پذیرد.

این کار توسط تنظیم مهارهای قطری و موقت در سقف و پانل دیوار قابل دستیابی است.

با تمامی کابل ها که سست نصب شده اند، ستون ها قابهای صلب را با محکم کردن و آزاد کردن مهره مربوط به کابل مهار شاغول کنید. به یاد داشته باشید، زمانی که یکی از کابل‌ها کشیده و محکم شده باشید باید کابل دیگر سست شود.

ستون‌ها باید شاغول شوند، مهارهای کناری باید نهایتا سفت شده و کابل‌ها کاملا کشیده شوند.

تیرهای سقف باید از لبه بام تا تاج سوله جهت دهی شده باشند.

رفترهای سقف را در هر نقطه اتصال و تاج سوله با محکم بستن و آزاد کردن کابل و میله در این اتصالات شاغول نمایید.

یک خط عبوری از بالهای در پای ستون بکشید.

سنگ شاغول را از نقطه تاج سوله بالای رفتر به پایین بیندازید.

به اندازه ای تنظیم نمایید که سنگ شاغول با خط پای ستون ها در یک راستا باشد. در این صورت تاج سوله شاغول است.

توجه:

قبل از اینکه گام ۲ شروع شود، چک و اطمینان حاصل کنید که ستون و بال رفترها در یک پهنا هستند.

اگر بالها در یک پهنا نباشند، اجازه دهید که تنظیمات اندازه‌گیری برای جبران اختلاف بالها قبل از شروع گام ۲ انجام شود.

برای اطمینان از اینکه تاج قاب سوله در خط وسط سازه است، بعد B را اندازه گیری کرده و مشاهده کنید که B حدود نصف A باشد.

خط وسط از ابعاد A و B را دانسته و خط وسط را روی دال کف بکشید. یک سنگ شاغول از نقطه تاج سوله به پایین اندازید.

نقطه تاج را طوری تنظیم کنید که با خط وسط ساختمان در یک راستا باشد.

توجه:

عملیات شاغول و گونیا کردن یکی از عملکردهای مهم در مراحل نصب سوله است. زمان کافی برای این مرحله برای اطمینان از اینکه دهانه مهاربندی شده تراز شود، شاغول و گونیا برای جلوگیری از مشکلات در مراحل نصب است. این روش در صورتی که تحت تاثیر باد قرار گیرد توصیه نمی‌شود.

در تمامی حالات، روش انتقال روشی ترجیحی برای شاغول و گونیا کردن است. برای ساختمان‌های با پهنای بیشتر از ۲۴ متر به صورت زیر توصیه می‌شود:

مرحله ششم

ادامه مراحل نصب سوله را پیگیری کنید و دیگر قابها و تکیه‌گاه‌های انتهای قاب ها را نصب کندی.

در هر دهانه مهاربندی شده نشان داده شده در نقشه، مرحله ۴ را قبل از نصب دهانه جدید تکرار کنید.

استرات‌های لبه بام و پرلین‌ها پیک ممکن است در دهانه‌های متوسط بین دهانه‌های مهاربندی شده جهت ایجاد پایداری قاب نصب شود، در هر صورت، کاری را شروع نکنید که بیشتر از یک روز زمان بخواهد تا اطمینان داشته باشد که تمام المان‌های فلزی در همان روز قبل از ترک سایت نصب شده باشد.

نصب سوله

مرحله هفتم

نصب و برپاسازی قابهای اصلی و ثانویه را تمام نمایید.
به محض اتمام تمام قاب‌های ثانویه در قاب مهاربندی شده، شاغول کردن و گونیا کردن دهانه مربوطه، نصب قاب ثانویه در انتهای دهانه، شروع پانل گذاری و کار همراه با اتمام و بالانس قابهای ثانویه.

در سازه‌های بزرگ اگر ورق‌های جدا استفاده شود از روش سریعتر است.

توجه: زمانیکه نصب سوله به این مرحله نصب رسید، پوشش باید فورا نصب شود.

سازه بدون پوشش نباید به مدت طولانی بماند.

جهت جلوگیری از آسیب باد به پرلین‌ها و لا/ه‌ها در اثر ارتعاش زیاد پوشش باید اجرا گردد.

راه های ارتباطی با متخصصین باران پوشش

شیروانی

سقف کاذب

آلاچیق

ساخت آلاچیق

سقف گالوانیزه

 

 

انواع پوشش سقف شیروانی

 

چگونه آلاچیق خوب درست کنیم ؟

مشاوران ما همه روزه در خدمت شما هستند برای مشاوره رایگان با شماره  ۰۹۱۲۵۸۸۳۶۹۶تماس بگیرید

تلفن تماس :

۰۹۱۲۵۸۸۳۶۹۶
۰۹۱۲۲۳۰۲۶۳۷
۰۲۱۶۶۲۶۱۲۴۹

 

ساخت و نصب آلاچیق

آلاچیق چیست؟

ساخت و نصب آلاچیق : به محیطی مسقف بدون دیوار و پنجره که در حیاط و یا باغ ساخته میشود.

از سایه آن برای نشستن و استراحت استفاده میکنند.ساخت آلاچیق را در پایین توضیح میدهیم:

ساخت و نصب آلاچیق
طراحی آلاچیق

برای نصب آلاچیق ابتدا باید طراحی آلاچیق را مطالعه کنیم. برای طراحی انواع آلاچیق به چند معیار باید توجه کنیم که هم از محیط بهینه استفاده کنیم. در جایگیری آلاچیق در محیط نباید دیزاین ویلا خراب نشود. هم اینکه جلوه ای زیبا به مکان نصب آلاچیق بدهد. معمولا ساخت آلاچیق در جایی از حیاط و باغ انجام میشود که بیشترین زمان سایه را داشته باشد. نکته بعد اینکه آلاچیق باید کمترین مزاحمت را به رفت و آمد فضای حیاط ایجاد کند.

ساخت آلاچیق

برای ساخت و اجرای آلاچیق ابتدا باید متریال مصرفی ساخت و اجرای آلاچیق را انتخاب کنیم. مثلا همانطور که در بحث روش صحیح نصب ورق شیروانی ذکر کردیم آهن کشی هر ورق سقف شیروانی باهمدیگر فرق میکند.

ابتدا باید صفحه ستونها را طبق ابعاد درخواستی نصب کنیم.

در مرحله بعد ستونهای آلاچیق را نصب میکنیم.

ارتفاع ستونها معمولا بین ۲٫۵ تا ۲٫۸ متر میباشد.

سپس خرپای مثلثی شکل با شیب ۲۰ تا ۳۵ درصد ساخته و بصورت خطی که مثلث را به دو نیم تقسیم کند به روی دو ستون نصب میکنیم.همه ستونها را به راس خرپا وصل میکنیم.

در مرحله بعد نمای فلزی نما هلالی (یا سینه کفتری) را دورتادور آلاچیق نصب میکنیم.

در مرحله آخر آهن کشی سقف شیروانی آلاچیق، تیرریزی خرپای آلاچیق را نسبت به ورق پوشش سقف شیروانی آلاچیق نصب میکنیم.

در مرحله آخر نصب ورق پوشش سقف شیروانی را بوسیله پیچ شیروانی و اورلب مناسب ورق شیروانی نصب میکنیم.

برای پوشش زیر سقف شیروانی آلاچیق یا همان سقف کاذب هم میتوانید از انواع لمبه های فلزی و یا PVC و لمبه چوب استفاده کنید.

شما برای ساخت و نصب آلاچیق با بهترین قیمت می توانید از طریق تلفن های زیر با ما در تماس باشید و از مشاوره رایگان متخصصین ما استفاده نمایید .

تلفن تماس :

۰۹۱۲۵۸۸۳۶۹۶
۰۹۱۲۲۳۰۲۶۳۷
۰۲۱۶۶۲۶۱۲۴۹

 

نصب شیروانی

مراحل نصب سقف شیروانی

مراحل نصب سقف شیروانی : در این مقاله به بررسی مراحل نصب سقف شیروانی میپردازیم.

شرکت باران پوشش با کادری مجرب و کار آزموده در زمینه پوشش سقف شیروانی با انواع ورق های رنگی و ساده و طرح دار .

اجرای انواع سقف ویلایی . ساخت خرپا ، سوله سازی ، تعمیر نگهداری انواع سالن های شیبدار ویلا ها و کارخانه جات دامداری ها ،

سردخانه ، مرغداری ، اجرای ابرو نما لمبه دور سالن ها با ضمانت و تعهد کاری در خدمت مشتریان عزیز می باشد ، جهت هماهنگی با شماره ۰۹۱۲۵۸۸۳۶۹۶ تماس بگیرید .

اما قبل از آن کمی راجب سقف شیروانی اطلاعات کسب کنیم پس با ما همراه باشید.

برای مشاوره رایگان با شماره ۰۹۱۲۵۸۸۳۶۹۶  کارشناسان شرکت باران پوشش تماس بگیرید.

سقف شیروانی به دلیل تنوع زیاد, هزینه پایین, سرعت نصب بالا, استفاده بهینه از مصالح ,زیبایی ,

کاهش نفوذ سرما و گرما, سازگاری با شرایط آب و هوایی و همچنین سبک سازی ساختمان از نظر وزنی در بسیاری از شهرها و روستاها به عنوان پوشش سقف استفاده میشود.

سبک سازی ساختمان ها با نصب سقف شیروانی و کاهش وزن ساختمان توسط سقف شیروانی باعث کاهش نیروی زلزله نیز میشود که ایمنی ساختمان را افزایش میدهد.

سقف شیروانی قابل اجرا در همه مکان ها می باشد.

نصب سقف شیروانی به مراقبت های کمتری در مقایسه با نصب سقف های مسطح دارد و از این لحاظ از لحاظ اقتصادی بهینه تر می باشد.

در کل میتوان گفت نصب سقف شیروانی از محبوبیت و اقبال عمومی بالایی در بین مردم برخوردار هستند.

مراحل نصب سقف شیروانی
مراحل نصب سقف شیروانی یا سقف های شیبدار

۱٫ زیرسازی سقف شیروانی

جهت نصب سقف شیروانی برخلاف وزش باد باید باشد. نصب سقف شیروانی اصولا از پایین ترین نقطه سقف شیروانی انجام میشود.

جهت آشنایی مراحل نصب سقف شیروانی و نکات لازم برای اجرا با ما در ادامه همراه باشید.

نصب سقف شیروانی به طوریست که اول باید دور فضا را با پروفیل چوبی یا فلزی یک کلاف ایجاد کنیم

تا یک نشیمن مناسب برای زیرسازی سقف شیبدار آماده کنیم.

این کلاف با اتصالات مناسب به اسکلت سازه وصل میشود تا به وسیله باد یا دیگر نیروها از اسکلت جدا نشود.
سپس برای نصب سقف شیروانی, بلندترین دهنه مورد نیاز سقف را با توجه به نوع سقف شیبدار میسازیم و در محل مورد نظر قرار میدهیم.

سپس جهت ایجاد شیب, پروفیل های جانبی را به پروفیل اصلی متصل میکنیم و تا پایان زیرسازی سقف شیروانی ادامه میدهیم.

۲٫ پوشش روی زیرسازی سقف شیروانی

پس از اتمام زیرسازی برای نصب سقف شیروانی با استفاده از مصالح مناسب پوشش نهایی را میپوشانیم.

مصالح پوششی از جنس چوب یا فلز و یا مصالح دیگری میتوانند باشند.

۳٫ پوشش تکمیلی و نهایی سقف شیروانی

در مرحله آخر نصب سقف شیروانی باید پوشش نهایی انجام شود.

برخی از این پوشش ها نیاز به لایه عایق رطوبتی با استفاده از مصالح دیگر را دارند

و برای برخی دیگر میتوان با نوعی همپوشانی روی یکدیگر قرار داد تا ایجاد عایق کنند.

نکته: برای نصب سقف شیروانی در ویلاها رعایت این نکته مهم است

که متریال انتخاب شده بسیار زیبا باشد و با استایل ویلا همخوانی داشته باشد.

در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی نیز امر بسیار مهمی است.

 

شما برای ساخت و انتخاب بهترین سقف شیروانی با بهترین قیمت می توانید از طریق تلفن های زیر با ما در تماس باشید

از مشاوره رایگان متخصصین ما استفاده نمایید .

راه های ارتباطی با متخصصین باران پوشش

شیروانی

سقف کاذب

آلاچیق

ساخت آلاچیق

سقف گالوانیزه

 

 

انواع پوشش سقف شیروانی

 

چگونه آلاچیق خوب درست کنیم ؟

مشاوران ما همه روزه در خدمت شما هستند برای مشاوره رایگان با شماره  ۰۹۱۲۵۸۸۳۶۹۶تماس بگیرید

تلفن تماس :

۰۹۱۲۵۸۸۳۶۹۶
۰۹۱۲۲۳۰۲۶۳۷
۰۲۱۶۶۲۶۱۲۴۹
ویژگی های استفاده از سقف گالوانیزه

ویژگی های استفاده از سقف گالوانیزه

ویژگی های استفاده از سقف گالوانیزه

ویژگی های استفاده از سقف گالوانیزه : هنگامی که به پروسه‌ی ساخت و یا بازسازی خانه های ویلایی دقت می کنیم، می بینیم که استفاده از سقف گالوانیزه امری نسبتاً معمول است. سقف گالوانیزه ویژگی هایی دارد که باعث برتری آن نسبت به انواع دیگر سقف می گردد.

البته در کنار این ویژگی های مثبت تعدادی معایب هم وجود دارد که باید به آن ها توجه کرد.

ویژگی های استفاده از سقف گالوانیزه

مقاومت در برابر خوردگی

اصلی ترین ویژگی سقف گالوانیزه این است که کاملاً در برابر خوردگی مقاوم است و به هیچ وجه زنگ زدگی در آن رخ نمی دهد. دلیل آن هم این است که سقف گالوانیزه شامل فولاد پوشیده شده توسط فلزی روی می باشد. فلز روی و فولاد با یک دیگر یک ترکیب شیمیایی ایجاد می کنند از زنگ زدگی و خوردگی فولاد جلوگیری می شود. این مقاومت در برابر خوردگی به حدی است که حتی در صورتی که پوشش فولاد دچار خراش یا ترک بشود هم مشکلی برای فولاد به وجود نمی آید؛ مگر این که فلز روی به صورت کامل ساییده شود و از بین برود.

به خاطر همین ویژگی اجرای سقف گالوانیزه در مناطق مرطوب و نزدیک به دریا (مانند شمال کشور ایران) امری بسیار متداول می باشد. چرا که فلزات وقتی در معرض رطوبت قرار می گیرند، بیشتر خطر خوردگی و زنگ زدگی آن ها را تهدید می کنند. در مناطق ساحلی علاوه بر رطوبت، نمک های محلول در آب دریا نیز می تواند برای فلز مشکلات زیادی بیافریند که سقف گالوانیزه در برابر آن ها مقاوم است. البته لازم به ذکر است که ورق گالوانیزه انواع و مدلهای مختلفی دارد که تقریبا نظر بیشتر سلیقه ها را جلب میکند.

دوام و عمر بالا

در مقایسه با مواد دیگر نظیر آسفالت، سقف گالوانیزه بسیار بادوام تر است و عمر طولانی تری نیز دارد.

اگر شما انتخاب کنید که از سقف گالوانیزه در خانه‌ی ویلایی خود استفاده کنید،

احتمالاً دیگر نیازی به تعویض سقف نخواهید داشت.

چرا که این نوع سقف ها می توانند بیشتر از۳۰ تا ۴۰ سال عمر کنند و احتمال این که عمر خانه پیش از عمر سقف آن به پایان برسد بیشتر است. رقم هایی که در مورد عمر این سقف ها مطرح می شود همگی حداقلی هستند و احتمال این که عمر سقف گالوانیزه از این نیز فراتر برود، بسیار زیاد است. چون که علاوه بر مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی، سقف گالوانیزه در برابر عوامل دیگری نظیر تابش نور خورشید، بارش باران، برف و تگرگ مقاوم است؛

در حالی که بقیه انواع سقف ممکن است در برابر این نوع شرایط آسیب ببینند.

 

مقاومت در برابر خزه و قارچ

در مناطق مرطوب و نزدیک به دریا، یکی از اتفاقاتی که زیاد می افتد رشد انواع مختلف قارچ و خزه در قسمت های مختلف خانه است. اما بر خلاف انواع دیگر سقف نظیر آسفالت، سقف گالوانیزه به صورت کامل و صد در صدی در هنگام رشد این گونه جانوران هیچ گونه آسیبی نمی بیند. در صورتی که به طور مثال سقف های چوبی یا آسفالتی در برابر این پدیده ها به شدت آسیب پذیر هستند.

رشد قارچ و خزه بر روی سقف نه تنها از نظر ظاهری دلپذیر نیستند،

بلکه می توانند به شکل قابل توجهی عمر این گونه سقف ها (چوبی و آسفالتی) را کاهش دهند و عمرشان را نصف کنند!

این دقیقاً همان تفاوت ویژه‌ای است که باعث برتری سقف گالوانیزه در برابر انواع دیگر سقف می شود.

 

مقاومت در برابر حیوانات مختلف از جمله جوندگان

یکی دیگر از ویژگی های خانه های ویلایی در مناطق جنگلی یا دریایی این است

که جوندگان مختلفی می توانند به سقف خانه‌ی شما راه پیدا کنند.

اما با اجرای سقف گالوانیزه می توانید اطمینان داشته باشید

که این جوندگان به هیچ وجه نمی توانند آسیبی به آن وارد نمایند.

در صورتی که اگر سقفتان مثلاً چوبی یا آسفالتی باشد، این جوندگان به راحتی می توانند به سقف آسیب برسانند.

راه های ارتباطی با متخصصین باران پوشش

شیروانی

سقف کاذب

آلاچیق

ساخت آلاچیق

سقف گالوانیزه

 

 

انواع پوشش سقف شیروانی

 

چگونه آلاچیق خوب درست کنیم ؟

مشاوران ما همه روزه در خدمت شما هستند برای مشاوره رایگان با شماره  ۰۹۱۲۵۸۸۳۶۹۶تماس بگیرید

 

چگونه آلاچیق خوب درست کنم ؟

آموزش ساخت آلاچیق چوبی
چگونه آلاچیق خوب درست کنم ؟ آلاچیق سازه‌ای بادوام و کاربردی است که برای ایجاد سایه‌ از آن استفاده می‌شود. سابقه ساخت و استفاده از آلاچیق‌ در ایران به زمانی باز می‌گردد که قوم ترکمن از آن به‌عنوان خانه سنتی استفاده می‌کردند. دلیل انتخاب این سازه برای اقامت و زندگی نصب، قابلیت جمع کردن و انتقال آسان آن به محلی دیگر بود از طرفی دیگر این خانه سنتی در برابر حوادث طبیعی، سرما و گرما مقاوم است.

واژه آلاچیق از زبان ترکمنی گرفته شده و نام فارسی آن تارم بوده که گاهی آن را به شکل طارم هم می‌نویسند.

 

نکات مهم در ساخت آلاچیق چوبی

محل قرارگیری آلاچیق
اندازه‌ی زمین
ارتفاع آلاچیق
آماده‌سازی پایه‌ی آلاچیق
خرید دریل
اجزاء آلاچیق چوبی

چگونه آلاچیق خوب درست کنم ؟
در طراحی یک آلاچیق چوبی باید موارد زیر را تهیه کنیم:

ستون
تیر اصلی
قیدهای دیواره‌
نرده‌
لچک
تیر اصلی خرپا
تیر فرعی خرپا
تیر کمکی خرپا
زیرسازی سقف
ستون‌های کوچک دیواره‌
ابزار مورد نیاز برای ساخت آلاچیق چوبی

ابزارهای اندازه‌گیری:

این ابزارها شامل انواع خط کش، متر و … می‌شود.

نقاله:

از نقاله برای تعیین درست زوایا استفاده می‌شود.

اره گرد:

از اره‌ی گرد برای برش چوب و انواع ورق‌های چوبی استفاده می‌شود. (این برش می‌تواند به‌صورت زاویه‌ی قائمه یا هر زاویه‌ی دیگری باشد.)

دریل بی‌سیم:

این دریل‌ها انواع گوناگونی دارند اما معمولاً از دریل شارژی پایه‌دار هنگام کار با چوب و فلزات استفاده می‌کنند.

نردبان محکم و بلند:

وجود یک نردبان با استقامت بالا و حداقل ارتفاع حداقل ۲ متر یکی از موارد ضروری هنگام ساخت آلاچیق چوبی است.

تراز لیزری:

برای کنترل دقیق هم راستا بودن و هم‌چنین هم‌ترازی در هنگام کار از تراز لیزری استفاده می‌شود.

اره برقی:

اره‌ی برقی برای سرعت بخشی و برش چوب‌های سخت لازم است.

اره مویی:

از اره‌ی مویی برای ایجاد برش‌های ظریف و هم‌چنین ایجاد منحنی استفاده می‌شود. از این اره در منبت کاری هم استفاده می‌شود.

انواع آلاچیق‌ از نظر جنس

آلاچیق‌ را می‌توان از جنس‌های مختلفی چون شیشه، فلز، چوب و … ساخت اما در این بین آلاچیق‌هایی که از جنس چوب و فلز هستند نسبت به سایر آلاچیق‌ها رایج‌تر و با دوام‌تر هستند.

آلاچیق چوبی یکی از بهترین انواع آلاچیق بوده که از آن در فضای سبز، پارک و … استفاده می‌شود. معمولا برای ساخت آلاچیق چوبی از چوب کاج یا چوب سرو استفاده می‌شود؛ زیرا در برابر رطوبت دوام بالایی داشته و سبک وزن است.
آلاچیق‌ فلزی معمولا از جنس استیل و آلومینیوم ساخته می‌شوند که دوام بالایی دارند. آلومینیوم سبک بوده و قابل رنگ‌آمیزی است اما فولاد نسبت به آلومینیوم سنگین‌تر و بادوام‌تر است و بیشتر از آن در فضای عمومی مانند پارک‌ها استفاده می‌شود.

چوب مناسب برای ساخت آلاچیق چوبی

در ادامه به بررسی جنس چوب‌هایی که در ساخت آلاچیق‌ها به کار می‌رود می‌پردازیم.

چوب سرو :

همانطور که پیش‌تر گفته شد چوب سرو بسیار سبک است و قیمت آن نسبتا مناسب است؛ پس اگر می‌خواهید آلاچیقی سبک و مقرون به‌ صرفه داشته باشید از چوب سرو استفاده کنید.

چوب توسکا :

این چوب بسیار زیبا است و مقاومت بالایی دارد که این ویژگی‌ها باعث شده تا بسیاری از افراد این چوب را انتخاب کنند.

چوب کاج :

چوب کاج هم مانند چوب توسکا مقاومت بالایی داشته و در برابر رطوبت بسیار بادوام است.

همان‌طور که گفتیم، آلاچیق‌ها را می‌توانیم از هر جنسی بسازیم اما در ساخت آن باید به سه نکته‌ی مهم توجه داشته باشیم.

آب و هوا و اقلیم: اگر قصد دارید در یک منطقه با آب‌وهوای مرطوب آلاچیق بسازید؛ مواد فلزی گزینه‌ی چندان مناسبی نیستند چون همان‌طور که میدانید آهن و به‌طورکلی فلزات در آب‌وهوای مرطوب به‌سرعت زنگ می‌زنند و مقاومتشان کاهش پیدا می‌کند؛ به همین علت باید به‌طور دائم رنگ آمیزی شوند.
نوع کاربرد: ابتدا باید منطقه‌ای که می‌خواهید آلاچیق را در آن بسازید مشخص کنید؛ مثلاً اگر قصد دارید که در حیاط منزل خود یک آلاچیق به همراه باربیکیو داشته باشید بهترین گزینه استفاده از سنگ و آجر است.
بودجه: یکی از نکات مهم و به عبارتی مهم‌ترین نکته‌ی ساخت یک آلاچیق تعیین میزان بودجه است که با مشخص شدن بودجه می‌توانیم جنس مواد اولیه را به‌راحتی انتخاب کنیم.

چگونه آلاچیق خوب درست کنم ؟

انواع آلاچیق‌ از نظر طراحی

آلاچیق‌ها را ازنظر طراحی هم می‌توانیم تقسیم‌بندی کنیم:

آلاچیق با طراحی ژاپنی:

جنس چوبی که در ساخت این آلاچیق‌ها به کار می‌رود معمولاً از جنس صدر و توسکا است. همان‌طور که از نامش مشخص است طراحی این سازه مانند خانه‌های ژاپنی‌ است؛ به همین دلیل است که طراحی این آلاچیق‌ها با سایر آلاچیق‌ها متفاوت است.

آلاچیق با سقف شیروانی:

این آلاچیق‌ها درواقع همان آلاچیق‌های رایجی هستند که در پارک‌ها و فضاهای باز مشاهده می‌شود و می‌توانیم از مصالحی مثل سفال، چوب، آجر، بتن و … در ساخت آن‌ها استفاده کنیم.

آلاچیق با تیرک‌های چوبی:

برای ساخت این آلاچیق‌ها از تیرک‌های چوبی استفاده می‌کنیم؛ این تیرک‌ها هم مقاومت آلاچیق چوبی را افزایش می‌دهند هم باعث زیبایی آلاچیق‌ها می‌شوند.

 

انواع سقف آلاچیق چوبی

سقف‌های گیاهی:

این سقف‌ها که حاصل رشد گیاهان رونده هستند یکی از پرطرف‌دار ترین نمونه‌های سقف‌ها به شمار می‌روند.

سقف‌های چوبی مشبک:

این سقف‌ها شامل شکل‌های انتزاعی هستند؛ عبور نور از این سقف‌ها حس و حال زیبایی را برایتان تداعی می‌کند.

سقف‌های پارچه‌ای تا شو:

این سقف‌ها از جنس پارچه‌های خاصی هستند که توسط ریل‌ها و گیره‌های مخصوصی باز و بسته می‌شوند.

سقف‌های حصیری:

حصیر گزینه‌ی مناسبی برای سقف و همین‌طور دیوارها بوده و قیمت نسبتا ارزانی دارد.

انتخاب طرح، جنس مناسب، ابعاد و محل قرارگیری همگی از مواردی است که قبل از ساخت آلاچیق باید مدنظر قرار دهید و درباره آن تصمیم‌گیری کنید تا طول عمر، دوام و زیبایی سازه شما افزایش یابد.

همچنین شما می توانید برای ساخت و طراحی هر مدل از آلاچیق با کارشناسان ما به صورت رایگان مشورت کنید برای دریافت مشاوره رایگان با شماره ۰۹۱۲۵۸۸۳۶۹۶ تماس حاصل نمایید .

راه های ارتباطی با متخصصین باران پوشش

شیروانی

سقف کاذب

آلاچیق

ساخت آلاچیق

سقف گالوانیزه

 

 

انواع پوشش سقف شیروانی

 

چگونه آلاچیق خوب درست کنیم ؟

مشاوران ما همه روزه در خدمت شما هستند برای مشاوره رایگان با شماره  ۰۹۱۲۵۸۸۳۶۹۶تماس بگیرید

باران پوشش

سقف شیروانی و ویژگی های آن

سقف شیروانی :

سقف شیروانی : یکی از المان های معماری در فرهنگ ساخت و ساز مناطق شرجی کشور است.

بدون شک در سفر به نقاط شمالی کشور این سبک طراحی را دیده اید و یا در فیلم های آمریکایی و اروپایی شیفته این مدل خانه ها شده اید.

برای آشنایی با این سبک طراحی و اجرای سقف شیروانی ،شیروانی با ما در ادامه متن همراه شوید.

سقف شیروانی

سطح شیب شیروانی

سقف شیروانی با مصالح متنوع برای منازلی که بین ۲ تا ۴ طبقه دارند قابل اجرا است اما باید در این میان به تفاوتی کوچک توجه کرد.

این تفاوت بر اساس سطح شیب بام خانه مشخص می شود.

عوامل و فاکتورهایی همچون موقعیت جغرافیایی و اقلیمی، بارندگی های منطقه، مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و بارندگی ها، مصالح مورد استفاده برای ساخت و ساز همگی از عوامل موثر در تعیین درجه شیب سقف است.

در نتیجه پیش از سفارش و طراحی حتما با متخصصین امر درباره منطقه ای که می خواهید ساخت و ساز انجام دهید، شما می توانید با کارشناسان ما به صورت رایگان مشورت کنید.

تا بهترین مصالح و شیب سقف را بر مبنای ویژگی های محیطی انتخاب کنید.

سقف شیروانی

مصالح بکار رفته

امروزه در معماری و ساخت و ساز انواع مصالح سفالی، پی وی سی، گالوانیزه و فلزی برای طراحی و اجرای سقف های شیروانی استفاده می شود. همواره این مهم را به یاد داشته باشید که در انتخاب مصالح ساختمانی مهمترین نکته ویژگی های محیطی و اقلیمی است زیرا بنای مورد نظر باید زیبایی لازم را داشته باشد.

اما در عین حال زیبایی متریال نیز مد نظر است.

سقف های شیروانی ،شیروانی با توجه به نمایی که دارند موجب زیبایی و چشم انداز خاص بنا می شوند.

پس حتما در انتخاب مصالح موجود متناسب با سبک معماری مد نظر توجه لازم را داشته باشید.

 

شما برای ساخت و انتخاب بهترین سقف شیروانی با بهترین قیمت می توانید از طریق تلفن های زیر با ما در تماس باشید و از مشاوره رایگان متخصصین ما استفاده نمایید .

راه های ارتباطی با متخصصین باران پوشش

شیروانی

سقف کاذب

آلاچیق

ساخت آلاچیق

سقف گالوانیزه

 

 

انواع پوشش سقف شیروانی

 

چگونه آلاچیق خوب درست کنیم ؟

مشاوران ما همه روزه در خدمت شما هستند برای مشاوره رایگان با شماره  ۰۹۱۲۵۸۸۳۶۹۶تماس بگیرید

تلفن تماس :

۰۹۱۲۵۸۸۳۶۹۶
۰۹۱۲۲۳۰۲۶۳۷
۰۲۱۶۶۲۶۱۲۴۹